پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩

تعداد بازدید: ٩١٩٦
 

اصلاحیه اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقاطع کارشناسی (پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی)سال تحصیلی 99-98

کد اطلاعیه: ٧٣١٢
تاریخ انتشار: ٠٩ مهر ١٣٩٨ ساعت ١٦:١٢

«بسمه تعالي»

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقاطع کارشناسی (پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی)سال تحصیلی 99-98

 

پذيرفته شدگان گرامي ضمن عرض تبريك ورود به دانشگاه شهرکرد مراحل ثبت نام در دانشگاه به شرح زیر می باشد:

 

ثبت نام و تشکیل پرونده در دو مرحله انجام می پذیرد:

مرحله اول: ثبت نام غیر حضوری و اینترنتی

كه به صورت اینترنتی می باشد و لازم است دانشجویان روز  شنبه 13/7/98  به سامانه آموزشی دانشگاه شهرکرد به آدرس https://sess.sku.ac.ir/sess/Script/spcLogin.aspx) مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات خود، تکمیل فرمهای ثبت نام ،پرداختهای اینترنتی مورد نیاز،  بارگذاری فایل اسکن مدارک مورد نیاز (گواهینامه یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه با مهر و امضا و اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان و فرم 602(گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم)  مخصوص داوطلبان نظام جدید(3-3-6). و گواهینامه دوره سه ساله دبيرستان ، گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي يا گواهي موقت آن ، ريزنمرات ديپلم و ريزنمرات پيش دانشگاهي مخصوص داوطلبان نظام قدیم ، شناسنامه و کارت ملی و رسید پستی مربوط به تاییدیه پیش دانشگاهی) و ثبت نام خوابگاه مطابق راهنماهای اعلام شده اقدام و پس از دریافت زمان نوبت حضوری از سیستم  (مطابق جدول ذیل ) جهت ثبت نام حضوری مراجعه نمایند.

  نکته مهم: در فرم اولیه به جای کد داوطلبی شماره پرونده را وارد نمایید

لازم به ذكر است كه پس از انجام ثبت نام غیر حضوری و اینترنتی، دانشجویان می توانند به دانشکده مربوطه مراجعه و در كلاسهاي درسي خود شركت کند. دريافت كليه خدمات دانشجويي شامل سلف سرويس، خوابگاه و .... از طریق معاونت دانشجویی انجام می شود . خواهشمند است از مراجعه به اداره كل آموزش خودداري فرماييد.

 

  1. مرحله دوم:   ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده

:    این مرحله بر اساس جدول زمانندی زیرو برای افرادی که مرحله اول را به پایان رسانده اند  انجام خواهد شد

زمانبندي ثبت نام و تحويل مدارک پذیرفته شدگان کارشناسی سال1398  دانشگاه شهرکرد

1:30 لی 3:30 بعد ازظهر

10:30 الی 12صبح

8:30 الی 10:30 صبح

        زمان

تاریخ 

1-مهندسی شیلات

2-مهندسی محیط زیست

3-مهندسی طبیعت

4-مهندسی جنگل

1-رشته علوم دامی

2-رشته مهندسی باغبانی

3-رشته مهندسی خاک

4-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

1-رشته ادیان و عرفان

2- رشته فرش

3-رشته زیست گیاهی

4-رشته ریاضیات و کاربردها

 

14/7/98

 

 

 که لازم است دانشجو در اين مرحله فقط براساس زمانبندی یادشده به محل ثبت نام مراحعه  و نسبت به تحويل مدارك خود، اقدام نمايد. محل ثبت نام دانشکده کشاورزی- سالن کتابخانه قدیم می باشد.

مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان:

  1. هر يك از پذيرفته شدگان مي بايست بر حسب مورد يكي از مدارک تحصیلی ذيل را درزمان ثبت نام حضوری تحويل نمايند:

الف- گواهینامه یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه با مهر و امضا و اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان با مهر و امضا و فرم 602 (گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم ) با مهر و امضا مخصوص داوطلبان نظام آموزشی جدید (3-3-6).

تبصره: با توجه به برگزاري امتحانات مرحله نهايي دوره دوم متوسطه در دهه سو م شهريورماه، در صورتي كه پذيرفته شدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي دوره دوم متوسطه نگردیده اند ضمن ثبت نام مشروط از آنها تعهد لازم مبني بر ارائه گواهي دوره دوم متوسطه تا 30 آبان ماه اخذ مي شود. .بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا اين تاريخ ثبت نام اين دسته از پذيرفته شدگان لغو ميگردد.

ب -اصل گواهینامه دوره سه ساله دبيرستان ، وهمچنین  اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي و ريزنمرات مهر و امضا  شده ديپلم و ريزنمرات مهر و امضا شده پيش دانشگاهي مخصوص داوطلبا ن نظام آموزشی قدیم

ج-  اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها وموسسات آموزش عالي براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثرتا تاريخ 31/06/98 مشخص شده باشد، بانضمام تصوير آن.

د-  اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني وحرفه اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني(حداكثرتا تاريخ 31/06/98)

 تبصره: مدرك كارداني دانش اموختگان دوره هاي كارداني پيوسته بانضما م تصوير آن، به شرطي كه ميانگين معدل كل آنان، 14 و بالاتر باشد به جاي مدرك پيش دانشگاهي ملاك عمل واقع مي شود. بديهي است واحدهاي درسي گذرانده شده اين دسته از داوطلبان، مطابق ماده 63 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني مصوبه جلسه 399 مورخ 14/2/76شوراي عالي برنامه ريزي، قابل معادل سازي نميباشد

ه-  اصل يا گواهي سال اول ، دوم وسوم دبيرستان ويا هنرستان براي دارندگان مدرك دوره هاي كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني وحرفه اي آموزش و پرورش كه بخش و شهرستان محل تحصيل در آن درج شده باشد.

2- اصل شناسنامه

3- اصل كارت ملي

4- یک  قطعه عكس تمام رخ 3در4تهيه شده درسال جاري

 5- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه برادران را مشخص كند:

معافيت تحصيلي : دريافت معافيت تحصيلي دانشجويان پسر به عهده دانشجو  مي باشد. لذا لازم است كه دانشجويان گرامي در زمان ثبت نام حضوری مدارك زير را جهت معرفي آنان به دفاتر پليس +10 براي دريافت معافيت تحصيلي ارائه نمايند.

دانشجو موظف است پس از تشكيل پرونده، معرفي نامه نظام وظيفه را که در زمان ثبت نام دریافت نموده است را ظرف مدت يك هفته جهت دريافت معافيت تحصيلي به اداره نظام وظيفه شهركردارائه و پس از دریافت معافیت تحصیلی آن را به آموزش دانشگاه شهرکرد ارائه نماید.. در ضمن عواقب عدم دريافت معافيت تحصيلي به عهده دانشجو مي باشد و هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص متوجه دانشگاه نمي باشد.:

مدارك لازم جهت اخذ معافيت تحصيلي به شرح ذيل مي باشد:

* تصوير آخرين مدرك تحصيلي.

* تصوير تمام صفحات شناسنامه.

* تصوير كارت ملي .

* دو قطعه عكس.

6-  رسيد پستي مربوط به تاييديه آخرين مدرك تحصيلي:

پذيرفته شدگان لازم است قبل از مراجعه به دانشگاه جهت ثبت نام حضوری جهت اخذ تاييديه آخرين مدرك تحصيلي. با در دست داشتن كپي آخرين مدرك تحصيلي.به يكي از دفاترخدمات ارتباطي مراجعه نمایند و جهت دریافت تائیدیه تحصیلی اقدام نموده و رسيد پستي آن را در زمان ثبت نام حضوري به دانشگاه ارائه دهند.

تبصره: درصورت عدم وصول تاييديه تحصيلي تا تاریخ 15/9/98 ادامه تحصيل آنان در نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 امكان پذير نخواهد بود.

7- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد وشرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت .

8- پذيرفته شدگان دوره شبانه مي بايست درحين عمليات ثبت نام درسامانه خدمات آموزشيsess فرم پرداخت شهريه راتكميل نموده وفيش يا گواهي پرداخت الكترونيكي را به همراه مدارك ديگر تحويل نمايند .(دانشجويان مقطع كارشناسي 000/000/6ريال ودانشجويان دكتري حرفه اي دامپزشكي000/000/8ريال)

9-پذیرفته شدگان لازم است مبلغ 275000(دویست و هفتاد و پنج هزار )ریال بابت هزینه ثبت نام به شماره کارت

2282-2998-9570-6367 بنام سازمان سنجش آموزش کشور نزد بانک مرکزی(قابل واریز از کلیه شعب بانکها) واریز و اصل فیش آن را موقع ثبت نام حضوری تحویل دهند.

توجه: عدم ارائه مدارك فوق در زمان هاي مشخص شده در مرحله اول به منزله انصراف تلقي شده وثبت نام مرحله اول كان لم يكن مي باشد.

**توضيحات:

  1. حضور شخص پذيرفته شده در زمان ثبت نام نهايي جهت تشكيل پرونده الزاميست.
  2. لازم است دانشجو قبل از ورود به دانشگاه جهت ثبت نام حضوری از کلیه مدارک تحصیلی خود(گواهینامه دوره دوم متوسطه و ریز نمرات دوره متوسطه مخصوص داوطلبان نظام جدید و گواهینامه دوره سه ساله دبيرستان ، گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي يا گواهي موقت آن ، ريزنمرات ديپلم و ريزنمرات پيش دانشگاهي مخصوص داوطلبان نظام قدیم) کپی برابر با اصل تهیه و نزد خود نگه دارد زیرا بعد از تحویل مدارک فوق به دانشگاه، به هیچ وجه اصل و یا کپی مدرک به دانشچو داده نخواهد شد.
  3. پذيرفته شدگان جهت كسب اطلاعات بيشتر و طرح سوالات احتمالي خود مي توانند در ساعات اداری (8:30صبح الی 4 بعد از ظهر)

 الف - در زمینه دریافت خدمات رفاهی شامل خوابگاه سلف سرویس با شماره تلفن 03832320368  آقای خسروی

ب- در ارتباط با امور فرهنگی با تلفن 03832321636  خانم قربانی

ج- در زمینه امور آموزشی با شماره تلفن 03832324628 (اداره آموزش دانشگاه) تماس بگیرند.

موفق وسربلند باشيد

اداره امور آموزشي دانشگاه شهركرد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است