یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨تاريخ و زمان برگزاری رويداد :         10 شهريور 1395 ساعت 0:00  تعداد بازديد کنندگان:           732
اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزیدانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد به عنوان نهاد آموزش عالی منابع طبیعی در قلب زاگرس در پایتخت آب ایران (استان چهار محال و بختیاری)درنظردارداولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزیرا در تاریخ های 10 و 11شهریور ماه 1395 برگزار نماید.

 

محورهای همایش:

1- جنگلداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی 

2- مرتعداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی 

3- آبخیزداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی 

4- شیلات و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی 

5- محیط زیست و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی 

6- علوم زمین و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

محورهای ویژه:

1- تغییر اقلیم و چالش های تأمین منابع آبی در زاگرس مرکزی

2- زوال بوم سازگان های زاگرس مرکزی

 

تاریخ های مهم:

برگزاری: 10 و 11 شهریورماه 1395

آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 15 تیر 1395

آخرین مهلت ثبت نام: کامل مقالات: 15 مرداماه 1395

 

وب سایت همایش

 

نظر شما

نام:


ادرس پست الکترونيکی:


نظر شما:
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است