سه شنبه ٩ خرداد ١٣٩٦

 
داره اطلاع رسانی و خدمات ماشینی در ساختار سازمانی دانشگاه زیر مجموعه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه می باشد. این اداره برحسب وظائف و فعالیت های محوله به زیر مجموعه های زیر تقسیم می شود.
1-    بخش خدمات نرم افزاری
2-    بخش خدمات سخت افزاری
3-    بخش خدمات شبکه
4-    سایت های کامپیوتری  
5-    بخش توسعه و پشتیبانی وب سایت

 واحد شبکه:

   مسئول :مهندس مهرداد بابائی 

     

-      شرح وظائف : وظیفه واحد شبکه نظارت ، رفع عیب، ارتقاء و پشتیبانی شبکه داخلی دانشگاه می باشد. با توجه به گستره شبکه داخلی دانشگاه و تنوع نیازمندیها و کاربران این شبکه ارائه خدمات شبکه ای مناسب رضایت کاربران را فراهم خواهد ساخت .
 
واحد خدمات نرم افزاری و سخت افزار :
مسئول واحد: بابک حسین زاده
-   
شرح وظائف :
 وظیفه واحد خدمات نرم افزاری ارائه سرویس های نرم افزاری اعم از نصب انواع نرم افزارها ، رفع عیوب نرم افزاری سیستم ها ، ارتقاء و پشتیبانی سیستم های موجود دانشگاه و ویروس یابی می باشد.وظیفه واحد سخت افزار ارائه خدمات سخت افزاری شامل نصب ، تعمیر ، ارتقاء و نگهداری تجهیزات سخت افزاری دانشگاه می باشد.
 
 
 
 
 بخش نگهداری و توسعه وب سایت:
-       مسئول :خانم فهیمه احمدیان  
-      
شرح وظائف : وظیفه این واحد توسعه و نگهداری وب سایت دانشگاه به آدرس www.sku.ac.ir می باشد. با توجه به ملزومات عصر ارتباطات و لزوم معرفی و شناسایی امکانات و قابلیت های دانشگاه به همگان در دنیای مجازی اینترنت ، این واحد وظیفه سنگینی در این راستا بر عهده دارد.وب سایت دانشگاه دارای دو بخش فارسی و انگلیسی می باشد و علاوه بر معرفی مشخصات واحدهای مختلف ، اعضای هیات علمی شامل رویدادها و اخبار مهم دانشگاه نیز می باشد.
 
6-   مجموعه سایتهای کامپیوتری:
سایتهای تحصیلات دانشکده کشاورزی:
-       مسئول: خانم فرنگیس محمودیان
-       
سایتهای مرکزی خواهران:
-       مسئول: خانم فریده اسدالهی
-      
 
       سایتهای مرکزی برادران:
         مسئول: خانم فهیمه احمدیان و آقای حسن نادری
-      -       پست الکترونیکی:info@sku.ac.ir
-      

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است