English   |     |     |   جمعه ٨ اردیبهشت ١٣٩٦
🔷با توجه به اهمیت تحصیلات تکمیلی در ارتقا کمی و کیفی موسسات آموزش عالی و در راستای اهداف و ماموریت دانشگاه که همانا تولید علم، فناوری و تربیت نیروهای متخصص در عرصه های گوناگون علمی است، دانشگاه شهرکرد فعالیت های آموزشی خود را در سطح تکمیلی با پذیرش تعداد 5 دانشجو در سال تحصیلی 1379 در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزی با گرایش اصلاح نباتات آغاز نمود.

🔷در طول ۱۵ سال گذشته تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شهرکرد رشد چشمگیری داشته بطوریکه هم اکنون این دانشگاه در ۱30 رشته و گرایش دانشجوی تحصیلات تکمیلی پذیرش می کند. این دانشگاه در سال جاری در 82 رشته و گرایش در مقطع کارشناسی ارشد به صورت روزانه و نوبت دوم دانشجو پذیرش کرده است. همچنین در مقطع دکترای تخصصی نیز در این دانشگاه در 48 رشته و گرایش پذیرش دانشجو صورت می گیرد. علاوه بر این پردیس دانشگاه در ۱۵ رشته دکترای تخصصی و ۱۲ رشته کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

 🔷کلیه امور تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پذیرفته شده بصورت روزانه،‌‌‌ نوبت دوم، استعدادهای درخشان و پردیس خود گردان به عهده تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.  

   

🔷 مدیران تحصیلات تکمیلی از ابتدا تا کنون به شرح دیل بوده اند: 

💠 آقای دکتر جهانگرد محمدی از 19/12/80 تا 12/7/82

💠 آقای دکتر اسماعیل اسدی از 12/7/82 تا 24/2/83

💠 آقای دکتر نادر ساکنیان دهکردی از 24/3/83 تا 23/8/84

💠 آقای دکتر شهرام محمدی از 23/8/84 تا 3/7/86

💠 آقای دکتر ناصر شمس اسفند آبادی از23/7/86 تا 5/12/1391

💠 آقای دکتر محسن مبینی دهکردی از 5/12/1391 تا ۷/۳/۱۳۹۳

💠 آقای دکتر سعید حبیبیان دهکردی از تاریخ ۷/۳/۱۳۹۳ تاکنون

 

🔷 اعضای شورای تحصیلات تکمیلی در حال حاضر به شرح دیل می باشد:

✅ دکتر حسین منصوری معاون آموزشی دانشگاه

✅ دکتر محمد فرامرزی معاون پژوهشی دانشگاه

✅ دکتر سعید حبیبیان مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

✅ دکتر سجاد رستمی مدیر امور آموزشی دانشگاه

✅ دکتر محمدرضا اصلانی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی

✅ دکتر مهران صالحی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

✅ دکتر یعقوب طادی معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی

✅ دکتر پژمان طهماسبی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

✅ دکتر علیرضا انصاری مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

✅ دکتر حسن ربانی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه

✅ دکتر مجید ساریخانی معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی