سه شنبه ٩ خرداد ١٣٩٦

اطلاعات تماس:
آدرس: شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد، آزمایشگاه مرکزی
تلفن و دورنگار: 03832324401 تا03832324407
صندوق پستی:115
سامانه پیام کوتاه( و دریافت نظرات): 10002433
پست الکترونیکی:cl@sku.ac.ir
کد پستی: 34141-88186
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است