سه شنبه ٩ خرداد ١٣٩٦
دوشنبه ٨ خرداد ١٣٩٦
نشست مشورتی با پروفسور استفان دسمیت عضو ارشد آکادمی سلطنتی پزشکی کشور بلژیک

روز یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ نشست هم اندیشی با هدف توسعه و گسترش همکاریهای بین دانشگاهی در زمینه های مختلف پژوهشی و دانشجویی و فراهم سازی مقدمات عقد تقاهم نامه بین دانشگاه شهرکرد و دانشگاه گنت بلژیک با حضور دکتر محمد فرامرزی معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه شهرکرد، پروفسور استفان دسمیت عضو ارشد آکادمی سلطنتی پزشکی کشور بلژیک و رییس گروه بیوشیمی و فیزیک داروئی دانشگاه گنت (Ghent) بلژیک و جمعی دیگر از معاونان، مدیران و روسای دانشکده ها در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است