سه شنبه ٩ خرداد ١٣٩٦

 

نام و نام خانوادگی : بلال تقي پور جاوي

سمت: کارشناس امور پژوهشی

مدرک تحصیلی : فوق ليسانس بيولوژي سلولي ملكولي

شماره تماس: ۳۲۳۲۱۶۲۵-۰۳۸

آدرس پست الکترونیک: b.taghipour.۲۰۲۰@gmail.com

 

  • کارپردازی و امور مالی مرتبط با گرنت

  • دريافت و بررسي درخواست شركت در همايش ها و كارگاه هاي داخلي و خارجي

  • تنظيم مدارك و پيگيري صدور حكم ماموريت جهت شركت در همايش هاي خارجي

  • هماهنگي جهت برگزاري و شركت در سخنراني هاي برگزار شده در دانشكده پس از بازگشت از كنگره خارجي

  • بررسي آماري برون دادهاي پژوهشي دانشگاه

  • بررسي H-index اعضاي هيئت علمي و ارائه آن به مراجع ذيربط و انعكاس در صفحه مديريت پژوهشي

  • پيگيري و هماهنگي امور مربوط به برگزاري همايش و سمينارهايي كه مجري آنها دانشگاه شهركرد مي باشد

  • پيگيري و هماهنگي امور مربوط به كارگاههاي آموزشي و پژوهشي

  • انجام امور مربوط به خريدهاي نمايشگاه تجهيزات ساخت داخل

  • همكاري در جهت تدوين و انتشار پيك پژوهش

  • پيگيري مكاتبات و در خواست هاي پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه

  • پيگيري امور مربوط به تهيه  و ارسال گزارش هاي دوره هاي پژوهشكده ها  و مراكز تحقيقاتي

  • هماهنگي با وزارت علوم در مورد پيگيري امور پژوهشكده ها و اخذ مجوز هاي تبديل وضعيت

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است