جمعه ٩ خرداد ١٣٩٩

شرکت پزوهشگران زاگرس

نام واحد فناور:  پژوهشگران زاگرس افراز


نام مسئول واحد فناور:  آزاده افراز


مرحله ی پیشرفت:  مرحله ی رشد مقدماتی


زمان شروع به کار: خرداد 1397


مدت زمان  تا پایان کار: آذر 1397


شرح محصول واحد فناور:  یک نرم افزار و سی دی آموزشی کاربردی جهت افزایش نشاط اجتماعی است که این نرم افزار به گونه ایی تولید میشود که روی سیستم های مختلف همچون موبایل و کامپیوتر قابل نصب و استفاده باشد.


 خدمات قابل ارایه توسط این واحد فناور: این محصول برای تمامی گروه های سنی و همه جا قابل استفاده است.

هدف از تاسیس واحد فناور:هدف از ساخت این محصول کم کردن آمار افسردگی و افزایش سطح نشاط جامعه برای بهتر شدن زندگی مردم است که با دیدن وضع فعلی جامعه و افسردگی و حال روحی نامناسب بسیاری از مردم به این فکر افتادند که یک محصول کاربردی جهت افزایش نشاط و همچنین بهبود حال مردم تهیه کنند. 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است