English   |     |     |   شنبه ٩ اردیبهشت ١٣٩٦

تاريخ و زمان انتشار : 10 بهمن 1394 ساعت 22:07 تعداد بازديد کنندگان:       768

فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت در بازه زمانی 1 تا 2 ماهه، صرفا در فصل تابستان (خارج از بازه ترم های اول و دوم) انجام می شوند. معاونین پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها فرم تکمیل شده عضو هیئت علمی را به همراه مصوبات گروه و دانشکده و نامه پذیرش، حداکثر تا پایان فروردین ماه به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال می نمایند تا امور مربوطه انجام شود.