سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨

اخبار جدید


خبرهای بیشتر

مدیر كميته اخلاق در پژوهش
محسن مبینی دهکردی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324419
mmobinid@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Mobini
اطلاعیه ها
اخذ کد اخلاق
١٣٩٧/٠٥/٢٤
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است