سه شنبه ٤ تیر ١٣٩٨

اخبار جدید


خبرهای بیشتر

مدیر كميته اخلاق در پژوهش
رضا خوش سیر قاضیانی
استاد تمام گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~khoshseiar
اطلاعیه ها
اخذ کد اخلاق
١٣٩٧/٠٥/٢٤
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است