چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٣٠٥٠
 

اطلاعیه (شماره 2) ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دکتری تخصصی

کد اطلاعیه: ٧١٧٧
تاریخ انتشار: ١٦ شهریور ١٣٩٦ ساعت ٨:٣٦

(اطلاعیه شماره 2)

قابل توجه پذيرفته شدگان رشته‌هاي مختلف آزمون ورودي دکتری تخصصی سال 1396

ثبت نام و تشکیل پرونده در دو مرحله انجام می پذیرد:

مرحله اول: كه به صورت غير حضوري(اینترنتی) می‌باشد و لازم است دانشجویان از روز جمعه  17/06/1396 لغایت یکشنبه 19/06/1396  ( با مرورگر کروم) به لینک ثبت نام دانشجویان جدیدالورود  ، مراجعه و مطابق راهنمای درج شده در این صفحه، با قرار دادن اطلاعات کاربری مورد نیاز، شناسه کاربری و رمز عبور سیستم آموزشی را دریافت نمایند و پس از ورود به سامانه آموزشی   اطلاعات خود را تکمیل و مدارک درج شده در اطلاعیه شماره 1 را بارگزاری نمایند (باید نوع فایل های اسکن jpg و حجم آنها نهایتا 200kb باشد)

جهت ثبت نام اینترنتی به همراه داشتن کارت بانکی و رمز دوم الزامی است.

عدم انجام ثبت نام کامل اینترنتی در تاریخهای مذکور به منزله انصراف دانشجو از ثبت نام تلقی می گردد.

در صورت نیاز جهت مشاهده  فیلم مراحل آموزشی ثبت نام وهمچنین سئوالات بوجود آمده به آدرس تلگرامی @skued مراجعه نمایید.

مرحله دوم: تشکیل پرونده و ثبت نام نهایی:

زمانبندي ثبت نام و تحويل مدارک پذیرفته شدگان دکتری تخصصی 1396  دانشگاه شهرکرد

سه شنبه28/6/1396

دوشنبه 27/6/1396

یکشنبه26/06/1396

رشته هاي علوم پایه و دامپزشکی

رشته هاي فنی ومهندسی و علوم انسانی

رشته های کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 

ب- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت ‌نام‌ (در مرحله حضوری)

1 اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.

تبصره‌1: پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام حضوری ارائه نمايند.

تبصره‌2 : آن‌دسته از پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون )زمان ثبت‌نام 16/09/1395 لغايت 22/09/1395 (دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ارشد بوده‌اند و مي‌بايست تاتاريخ 31/06/1396فارغ‌التحصيل شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس ‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/06/95 (و يا حداكثر تا تاريخ 30/11/95 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي‌ارشد در فرم مخصوص (مندرج در صفحه 40 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و يا مندرج در صفحه 96 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي) درج و پس از تأييد مسئول ذيربط به هنگام ثبت‌نام ارائه گردد.

تبصره 3: براساس مصوبه جلسه مورخ 368 مورخ 3/11/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي فضلا و طلاب حوزه هاي علميه قم و خراسان كه دوره سطح 3 را گذرانده‌اند و يا تا تاريخ 31/06/96 دانش آموخته مي‌شوند براي يكي از كدرشته‌هاي امتحاني مرتبط در گروه علوم انساني مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون بوده‌اند. بديهي است اين دسته از داوطلبان در صورت قبولي نياز به گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشي موسسه محل قبولي مي باشند. ضمنا داوطلبان مربوط مي‌بايست در زمان ثبت نام مدرك فراغت از تحصيل خود راكه توسط مديريت حوزه هاي علميه صادر گرديده است در اختيار داشته باشند

تبصره 4: دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي‌بايست حائز شرايط «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه 845 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 28/05/92 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 03/09/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره‌هاي معادل) در دوره‌هاي معادل پذيرفته‌ شده‌اند، در شمول اين مصوبه قرار مي‌گيرند.

تبصره 5: براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 26/08/94 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي 1377 تا 1381 به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 2/77633 مورخ 28/05/94 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

-2 اصل‌ و یک سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

-3 شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

-4 ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1396 مشخص‌ كند (براي‌ برادران)‌.

-5 پذيرفتگاني كه در مقابل سهميه قبولي آنها عنوان "رزمنده" درج شده و ارگان آنها وزارت جهاد كشاورزي است، لازم است معرفي نامه رسمي از وزارت جهاد كشاورزي با مُهر و امضاء مدير كل امور اداري را ارائه نمايند. معرفي‌نامه‌هاي مذكور لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-1396 از طريق ارگان ذيربط براي هر يك از پذيرفتگان مذكور به این دانشگاه تحويل گردد، در غير اينصورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت‌نام به عمل نمي‌آيد.

-6 پذيرفتگاني كه در مقابل سهميه قبولي آنها عنوان "رزمنده" درج شده و ارگان آنها سازمان بسيج مستضعفين مي‌باشد، ملزم هستند پس از ثبت‌نام، با ‌همراه داشتن اصل گواهي حضور در جبهه صادره توسط سپاه استان به تاريخ جديد (سال جاري) و نامه تأييديه تحصيلي معاونت آموزشي (با قيد سال قبولي، مقطع و رشته تحصيلي) به معاونت سرمايه انساني سازمان بسيج مستضعفين واقع در تهران، بزرگراه بسيج مستضعفين، روبروي اتوبان شهيد محلاتي (آهنگ) مراجعه و فرم تأييديه نهايي سهميه خود را دريافت نمايند

7- داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران (بنياد شهيد و امور ايثارگران) پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند.

8- ارائه معرفي‌نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان "رسمي- قطعي" و يا "رسمي- آزمايشي" وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي‌پذيرد، مي‌باشد

9- پذیرفته­شدگانی که در حین گذراندن خدمت سربازی می باشند لازم است برای انجام امور مربوط به ترخیص پس از ثبت نام با دردست داشتن پرینت ثبت نام اینترنتی و گواهی اشتغال به سربازی به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.

10- ارائه حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت همراه با حکم کارگزینی.

د- تذكرات‌ مهم

  1. حضور شخص پذيرفته براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخهای اعلام شده خواهد بود و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
  2. در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي باطل شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
  3. مطابق ضوابط پذيرفته‌شدگان نهايي دوره‌هاي روزانه در آزمون دكتري نيمه‌متمركز سال 1396حتي در صورت عدم ثبت‌نام و يا انصراف قطعي از رشته قبولي، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1397 به منظور انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دوره روزانه نخواهند بود.  
  4. به دانشجويان دوره دكتري تخصصي به غير از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان در چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت ديگري صورت نمي‌پذيرد

داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق سايت سازمان سنجش، درصورتي كه درباره مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشته باشند، مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 22/06/96 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مطرح نموده و يا با شماره تلفن‌ 42163-021 تماس حاصل نمايند.

 5- محل ثبت نام حضوری، دانشکده کشاورزی می باشد.

6- ساعات مراجعه 30/8 صبح الي 30/12 و  بعد ازظهر ساعت 14 الي 16

7- آدرس : شهرکرد - بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد

8- شروع کلاسهای دانشجویان جدیدالورود از تاریخ 01/07/96 خواهد بود.

تلفن  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهرکرد  32324629-038

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است