پنج شنبه ٢٧ تیر ١٣٩٨

تعداد بازدید: ١١٤٦١
 

اطلاعیه تکمیلی ثبت نام از پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1397

کد اطلاعیه: ٧٢٦٦
تاریخ انتشار: ٢٦ شهریور ١٣٩٧ ساعت ٨:٣٣

 

 

پذيرفته شدگان گرامي ضمن عرض تبريك ورود به دانشگاه شهرکرد مراحل ثبت نام در دانشگاه

به شرح زیر میباشد.که لازم است هر شخص آن را به طور دقیق انجام دهد.

 

ثبت نام و تشکیل پرونده در دو مرحله انجام می پذیرد:

 

  1. مرحله اول: ثبت نام غیر حضوری و اینترنت

كه به صورت اینترنتی می باشد و لازم است دانشجویان از روزیکشنبه 25/ 6/ 97  الی سه شنبه 27/ 6/ 97 به سامانه آموزشی دانشگاه شهرکرد به آدرس https:/ / sess.sku.ac.ir/ sess/ Script/ spcLogin.aspx) مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات خود، و بارگذاری مدارک خواسته شده اقدام نمایند.

لازم به ذكر است كه پس از انجام ثبت نام غیر حضوری و اینترنتی، دانشجو باید از تاريخ 31/ 06/ 97  به دانشکده مربوطه مراجعه و در كلاسهاي درسي خود شركت کند. دريافت كليه خدمات دانشجويي شامل سلف سرويس، خوابگاه و .... برای این دسته از دانشجویان امکان پذیر می باشد. خواهشمند است از مراجعه به اداره كل آموزش خودداري فرماييد.

  1. مرحله دوم:   ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده

    این مرحله بر اساس جدول زمانندی زیرو برای افرادی که مرحله اول را به پایان رسانده اند  انجام خواهد شد

زمانبندي ثبت نام و تحويل مدارک پذیرفته شدگان کارشناسی سال1397  دانشگاه شهرکرد

1:30 لی 3:30 بعد ازظهر

10:15 الی 12صبح

8:30 الی 10:15 صبح

روز

دانشکده علوم پایه

دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

01/ 7/ 97

دانشکده کشاورزی(پذیرفته شدگانی که ابتدای نام خانوادگی آنها الف تا ع است)

دانشکده فنی و مهندسی(پذیرفته شدگانی که ابتدای نام خانوادگی آنها ص تا ی است)

دانشکده فنی و مهندسی(پذیرفته شدگانی که ابتدای نام خانوادگی آنها الف تا ش است)

02/ 7/ 97

دانشکده های علوم ریاضی

و دامپزشکی

 

دانشکده ادبیات (پذیرفته شدگانی که ابتدای نام خانوادگی آنها ،ح تا ی است)

دانشکده ادبیات (پذیرفته شدگانی که ابتدای نام خانوادگی آنها ، الف  تا چ است) 

دانشکده کشاورزی(پذیرفته شدگانی که ابتدای نام خانوادگی آنها غ تا ی است)

03/ 07/ 97

 

 

 

 که لازم است دانشجو در اين مرحله فقط براساس زمانبندی یادشده به محل ثبت نام مراحعه  و نسبت به تحويل مدارك خود، اقدام نمايد. محل ثبت نام دانشکده کشاورزی- سالن کتابخانه قدیم می باشد.

  • محل تحصيل رشته هاي دانشكده هنر وعلوم انساني فارسان در شهر فارسان(30کیلومتری شهرکرد) مي باشد لیکن ثبت نام آنها در محل دانشکده کشاورزی انجام مي گيرد.

مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان:

  1. هر يك از پذيرفته شدگان مي بايست بر حسب مورد يكي از مدارک تحصیلی ذيل را درزمان ثبت نام حضوری تحويل نمايند:

الف- اصل مدرك تحصيلي دوره سه ساله دبيرستان ، با مهر وامضا وكپي آن وهمچنین  اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي يا گواهي آن (كه تا تاريخ 31/ 6/ 97 اخذ شده باشد) بانضمام يك برگ كپي آن و ريزنمرات ديپلم و ريزنمرات پيش دانشگاهي وكپي آن همراه با مهر وامضا (مخصوص داوطلبان نظام جديد)

تبصره: با توجه به برگزاري امتحانات مرحله نهايي دوره پيش دانشگاهي در دهه سو م شهريورماه، در صورتي كه پذيرفته شدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پيش دانشگاهي نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها تعهد لازم مبني بر ارائه گواهي پيش  دانشگاهي تا 30 مهر ماه اخذ مي شود. .بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا اين تاريخ ثبت نام اين دسته از پذيرفته شدگان لغو ميگردد.

ب-  اصل مدرك تحصيلي دوره چهار ساله دبيرستان با مهر وامضا وكپي آن و ريز نمرات چهار ساله با مهر وامضا وكپي آن (مخصوص داوطلبان نظام قديم )

 ج-  اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها وموسسات آموزش عالي براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثرتا تاريخ 31/ 06/ 97 مشخص شده باشد، بانضمام تصوير آن.

د-  اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني وحرفه اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني(حداكثرتا تاريخ 31/ 06/ 97)

 تبصره: مدرك كارداني دانش اموختگان دوره هاي كارداني پيوسته بانضما م تصوير آن، به شرطي كه ميانگين معدل كل آنان، 14 و بالاتر باشد به جاي مدرك پيش دانشگاهي ملاك عمل واقع مي شود. بديهي است واحدهاي درسي گذرانده شده اين دسته از داوطلبان، مطابق ماده 63 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني مصوبه جلسه 399 مورخ 14/ 2/ 76شوراي عالي برنامه ريزي، قابل معادل سازي نميباشد

ه-  اصل يا گواهي سال اول ، دوم وسوم دبيرستان ويا هنرستان براي دارندگان مدرك دوره هاي كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني وحرفه اي آموزش و پرورش كه بخش و شهرستان محل تحصيل در آن درج شده باشد.

2- اصل شناسنامه و یک سری کپی از تمام صفحات آن

3- اصل كارت ملي و یک سری کپی از آن

4- دو قطعه عكس تمام رخ 3در4تهيه شده درسال جاري

5- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه برادران را مشخص كند:

معافيت تحصيلي : دريافت معافيت تحصيلي دانشجويان پسر به عهده دانشجو  مي باشد. لذا لازم است كه دانشجويان گرامي در زمان ثبت نام حضوری مدارك زير را جهت معرفي آنان به دفاتر پليس +10 براي دريافت معافيت تحصيلي ارائه نمايند.

 

دانشجو موظف است پس از تشكيل پرونده، معرفي نامه نظام وظيفه را که در زمان ثبت نام دریافت نموده است را ظرف مدت يك هفته جهت دريافت معافيت تحصيلي به اداره نظام وظيفه شهركردارائه و پس از دریافت معافیت تحصیلی آن را به آموزش دانشگاه شهرکرد ارائه نماید.. در ضمن عواقب عدم دريافت معافيت تحصيلي به عهده دانشجو مي باشد و هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص متوجه دانشگاه نمي باشد.:

مدارك لازم جهت اخذ معافيت تحصيلي به شرح ذيل مي باشد:

* تصوير آخرين مدرك تحصيلي.

* تصوير تمام صفحات شناسنامه.

* تصوير كارت ملي .

* دو قطعه عكس.

6-  رسيد پستي مربوط به تاييديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه :

پذيرفته شدگان لازم است قبل از مراجعه به دانشگاه جهت ثبت نام حضوری جهت اخذ تاييديه پيش دانشگاهي با در دست داشتن كپي مدرك پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه به يكي از دفاترخدمات ارتباطي مراجعه نمایند و جهت دریافت تائیدیه تحصیلی اقدام نموده و رسيد پستي آن را در زمان ثبت نام حضوري به دانشگاه ارائه دهند.

تبصره: درصورت عدم وصول تاييديه تحصيلي تا تاریخ 15/ 9/ 97 ادامه تحصيل آنان در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 امكان پذير نخواهد بود.

7- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد وشرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت .

8- پذيرفته شدگان دوره شبانه مي بايست درحين عمليات ثبت نام درسامانه خدمات آموزشيsess فرم پرداخت شهريه راتكميل نموده وفيش يا گواهي پرداخت الكترونيكي را به همراه مدارك ديگر تحويل نمايند .(دانشجويان مقطع كارشناسي 000/ 000/ 5 ريال ودانشجويان دكتري حرفه اي دامپزشكي000/ 000/ 7ريال)

توجه: عدم ارائه مدارك فوق در زمان هاي مشخص شده در مرحله اول به منزله انصراف تلقي شده وثبت نام مرحله اول كان لم يكن مي باشد.

 

9- پرینت کارنامه های  سلامت روان و سلامت جسم که در زمان ثبت نام غیر حضوری تکمیل گردیده است

دانشجويان گرامي در خصوص تكميل فرم سلامت جسم ، پرستاران و كارشناسان مركز بهداشت دانشگاه در درمانگاه واقع در دانشگاه جنب دانشكده فني ، جهت انجام معاينات جسماني ، حضور دارند.

**توضيحات:

  1. حضور شخص پذيرفته شده در زمان ثبت نام نهايي جهت تشكيل پرونده الزاميست.
  2. لازم است دانشجو قبل از ورود به دانشگاه جهت ثبت نام حضوری از کلیه مدارک تحصیلی خود(مدرک پیش دانشگاهی، ریزنمرات پیش دانشگاهی، مدرک دیپلم، ریزنمرات دیپلم) کپی برابر با اصل تهیه و نزد خود نگه دارد زیرا بعد از تحویل مدارک فوق به دانشگاه، به هیچ وجه اصل و یا کپی مدرک به دانشچو داده نخواهد شد.
  3. پذيرفته شدگان جهت كسب اطلاعات بيشتر و طرح سوالات احتمالي خود مي توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 03832324628 (اداره آموزش دانشگاه) تماس بگیرند.

 

 

موفق وسربلند باشيد

اداره امور آموزشي دانشگاه شهركرد

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است