جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨

تعداد بازدید: ٤٨٧٦
 

تقویم آموزشی نیمـــســـال دوم سال تحصیلی 98- 97

کد اطلاعیه: ٧٢٧٢
تاریخ انتشار: ٢٨ مهر ١٣٩٧ ساعت ١١:٤

 

 

مـوضـوع

تــاريــخ

مـوضــوع

تـاريــخ

انتخاب واحد مرحله اول

( ويژه دانشجوياني كه در انتخاب واحد مقدماتي شركت كردند.)

از 7 بهمن تا پايان

وقت اداري 8 بهمن

حذف اضطراري

تا پايان وقت اداري 1 خرداد

انتخاب واحد مرحله دوم  ( كل دانشجويان )

از 9 بهمن تا پايان

 وقت اداري 10 بهمن 97

پايان كلاس ها

15 خرداد 98

شروع  ترم

13 بهمن 97

شروع امتحانات

16 خرداد 98

حذف و اضافه

از 23 بهمن تا پايان

وقت اداري 24 بهمن 97

پايان امتحانات

30 خرداد 98

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است