شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩

تعداد بازدید: ٣٧٢٩
 

ثبت نام کلیه وام های دانشجو.یی در نیم سال اول 99-98 .

کد اطلاعیه: ٧٣١١
تاریخ انتشار: ٠٧ مهر ١٣٩٨ ساعت ١٠:٤١

 

استحضار ميرساند ثبت نام وام هاي دانشجويي (ارشد، كارشناسي ، ويژه ي دكتري )نيم سال اول  99-98  سراسر کشور همزمان در سامانه پورتال صندوق رفاه دانشجويان  از 98/07/15 فعال شده است . .لذا بر اساس بخشنامه ي صندوق کشور اولويت با آن دسته از دانشجويان است که زودتر ثبت نام کنند .قابل توجه كليه دانشجويان فقط وام تحصيلي كارشناسي و ارشد و وام شهريه مختص دانشجويان شبانه را ميتوانند از طريق سامانه ثبت نام كنند .براي وام هاي ازدواج وديعه مسكن متاهلي و ضروري اول مدارك مورد نياز را به اداره رفاه تحويل داده سپس در بازه زماني  تعريف شده   با مراجعه به پورتال دانشجويي ثبت نام نماييد.

شايان ذكر است  دانشجويان ترم يك به بعد كه تاكنوم وام دريافت نكرده اند سند تعهد و مدارك لازم را تا 15 مهر به اداره رفاه تحويل داداه شود.

دانشجوياني كه متقاضي استفاده از وام بنياد علوي هستند تا تاريخ 15 مهر  با مراجعه به دفترو تحويل  گواهي كسر از حقوق مختص اين وام با فرمت آن مركز به ثبت نام اقدام نمايند.

 

آدرس محل ثبت نام و نحوه ثبت نام  : http/www.swf/ir. يا در گوگل فارسي ثبت شود پورتال دانشجويي ، ورود به پورتال ، يوزرو پسورد هر دو شماره ملي با رعايت خط فاصله .موقع ثبت درخواست تمام موارد حتما چك و بازبيني شود.

    

رديف

نوع وام

تاریخ فعال شدن

سامانه فاز 2 )ثبت

تقاضای وام(

تاریخ بسته شدن

سامانه فاز2

زمان تائید معاونت

1

تحصیلی

98/07/20

98/08/30​

 

2

 .

سایر وام ها

)ضروری،مسکن،ودیعه

مسکن، زیارت، ازدواج و ...(

98/07/20

 

98/08/30

1-مبلغ وام ضروری به 10.000.000 ریال افزایش یافت

-2وام زیارت: افرادی که از طریق ستاد عتبات عالیات مشرف می شوند باید نسبت به ارائه معرفی نامه ستاد عتبات دانشگاهیان، فرم ثبت تقاضا ممهور به مهر معاونت دانشجویی و ستاد عتبات، اسکن صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از کشور )پاسپورت( اقدام نمایند.)مبلغ وام برای دانشجویان مجرد 10.000.000 ریال و برای دانشجویان متأهل 15.000.000 ریال می باشد(

برای دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می شوند، ارائه فرم تقاضای وام عتبات و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور )پاسپورت(الزامی است. )برای این دسته از دانشجویان مبلغ وام 7.000.000 ریال می باشد(

3

شهریه )دانشگاه های دولتی

و پیام نور(

98/ 07/ 20

98/ 08/ 30

 

4

تحصیلی ویژه دکتری صندوق

98/ 07/ 15

98/ 09/ 30

دانشجویانی که در بانک توسعه تعاون تشکیل پرونده داده اند و برای یکبار از آن بانک وام دریافت کرده اند صرفا می توانند از وام تحصیلی ویژه دکتری بانک استفاده نمایند.

وام تحصیلی ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان طی یک لیست به مبلغ 36.000.000 ریال برای شش ماهه دوم )پاییز و زمستان( سال 98 امکان پذیر می باشد .

5

ضروری ویژه دکتری

98/ 09/ 02

98/ 09/ 30

پرداخت وام ضروری ویژه دکتری یک مرحله در طول تحصیل دکتری و با ارائه فاکتور خرید بیش از 30.000.000 ریال امکان پذیر میباشد.

6

تحصیلی ویژه دکتری )بانک

توسعه تعاون(

98/ 07/ 15

98/ 09/ 30

دانشجویانی که قبلا به بانک معرفی شده و از تسهیلات آن استفاده کرده اند، تنها می توانند از وام بانک توسعه تعاون استفاده کنند.وام تحصیلی ویژه دکتری بانک توسعه تعاون طی دو لیست به مبلغ 21.000.000 ریال برای شش ماه دوم )پاییز و زمستان( سال 98امکان پذیر می باشد.

7

بنیاد علوی

98/ 07/ 15

98/ 07/ 30

)مجرد 6.000.000 ریل و متأهل 8.000.000 ریال(

 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است