تعداد بازدید: ٣٥٣٤
 

سیزدهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد(SKELT)زمستان1400

کد اطلاعیه: ٧٤٣٣
تاریخ انتشار: ٠٤ اسفند ١٤٠٠ ساعت ١١:٢٩
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141