تعداد بازدید: ٢٧٢٥
 
معاونت آموزشی

نتایج سیزدهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه

کد اطلاعیه: ٧٤٣٤
تاریخ انتشار: ٢٣ اسفند ١٤٠٠ ساعت ١٠:٥٧
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141