تعداد بازدید: ٣٠٠٨
 
معاونت آموزشی

چهاردهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد (SKELT) بهار 1401

کد اطلاعیه: ٧٤٣٩
تاریخ انتشار: ٢٤ فروردین ١٤٠١ ساعت ١٠:٣٧
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141