تعداد بازدید: ٢٩٣٧
 
معاونت آموزشی

اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان درخصوص پذیرش دانشجوی دکتری از بین ممتازین علمی، بدون آزمون در سال 1401

کد اطلاعیه: ٧٤٤٠
تاریخ انتشار: ٠٤ اردیبهشت ١٤٠١ ساعت ٩:٥٨
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141