تعداد بازدید: ٤٨٨٦
 
معاونت آموزشی

اطلاعیه شماره 1 مصاحبه دکتری 1401

کد اطلاعیه: ٧٤٤٣
تاریخ انتشار: ٢٩ اردیبهشت ١٤٠١ ساعت ٢٣:٣

ضمن عرض تبریک به داوطلبانی که مجاز به شرکت درمرحله دوم (ارزیابی تخصصیآزمون دکتری سال۱۴۰1دانشگاه شهرکردشده اند، به اطلاع می رساند برنامه و فرایند اجرایی مصاحبه دکتری این دانشگاه به زودی از طریق وب سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. لطفا از تماس تلفنی یا مراجعه حضوری پرهیز نموده و منتظر اطلاعیه بعدی و مراحل مربوطه بمانید.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141