تعداد بازدید: ٤٢١٦
 
معاونت آموزشی

نتایج چهاردهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی

کد اطلاعیه: ٧٤٤٥
تاریخ انتشار: ٠٩ خرداد ١٤٠١ ساعت ١٢:٢٥
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141