تعداد بازدید: ٤٧٩٥
 
روابط عمومی

طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401 (طرح شهید وزوایی)

کد اطلاعیه: ٧٤٤٩
تاریخ انتشار: ٣١ خرداد ١٤٠١ ساعت ١٠:٥٩
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141