تعداد بازدید: ٢٢٥٢
 

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

کد اطلاعیه: ٧٤٦٦
تاریخ انتشار: ٠٢ مهر ١٤٠١ ساعت ١٣:٢٠
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱