تعداد بازدید: ٩٥٨٨
 

برگزاری دوره آموزشی مقاله نویسی علمی

کد اطلاعیه: ٧٥٨٤
تاریخ انتشار: ٢٩ آذر ١٤٠٢ ساعت ٨:٢٦
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱