تعداد بازدید: ٤٩٧٧
 

محل برگزاری امتحانات کلیه دروس عمومی دانشگاه شهرکرد نیمسال اول 1403-1402

کد اطلاعیه: ٧٥٨٦
تاریخ انتشار: ٢٠ دی ١٤٠٢ ساعت ٧:٤٦
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱