تعداد بازدید: ٢٩٥٣
 

دستورالعمل اجرایی دومین جشنواره‌ی فرهنگی هنری شهید آوینی

کد اطلاعیه: ٧٥٨٨
تاریخ انتشار: ٢٣ دی ١٤٠٢ ساعت ٨:٣٨
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱