تعداد بازدید: ٤٧٩٣
 

فرصت استفاده از پژوهانه پارک علم و فناوری

کد اطلاعیه: ٧٥٩٤
تاریخ انتشار: ١٤ بهمن ١٤٠٢ ساعت ٩:٤٠

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱