چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

فیزیولوژی گیاهان زراعی

شماره درس :

120131363

ترم :

نیمسال اول 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمد رفیعی الحسینی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 8**شنبه 11:00-12:00 در 8**سه شنبه 13:00-14:00 در آزمایشکاه زراعت**سه شنبه 14:00-15:00 در آزمایشکاه زراعت**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است