چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

رابطه آب و خاک و گیاه

شماره درس :

120131375

ترم :

نیمسال اول 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در 2**شنبه 09:00-10:00 در 2**سه شنبه 08:00-09:00 در آزمایشکاه زراعت**سه شنبه 09:00-10:00 در آزمایشکاه زراعت**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است