چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

رابطه آب و خاک و گیاه

شماره درس :

120131375

ترم :

نیمسال اول 90

گروه :

3

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

مهدی نادری خوراسگانی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در آزمایشگاه خاکشناسی2**شنبه 11:00-12:00 در آزمایشگاه خاکشناسی2**شنبه 13:00-14:00 در 7**شنبه 14:00-15:00 در 7**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است