چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

طراحی الگوی کشت

شماره درس :

120141252

ترم :

نیمسال اول 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

عبدالرزاق دانش شهرکی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 12**شنبه 11:00-12:00 در 12**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است