چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

آشنایی با کامپیوتر

شماره درس :

120831148

ترم :

نیمسال اول 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 10:00-11:00 در 5**دوشنبه 11:00-12:00 در 5**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است