چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

آشنایی با کامپیوتر

شماره درس :

120831148

ترم :

نیمسال اول 90

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در 7**دوشنبه 14:00-15:00 در 7**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است