چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

شیمی عمومی

شماره درس :

130130017

ترم :

نیمسال اول 90

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمد غلامی بابادگانی-->100 درصد حمید شایان پور-->100 درصد محمد شفیع دهاقین-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در 314 فنی**شنبه 09:00-10:00 در 314 فنی**یکشنبه 15:00-16:00 در 102 علوم**یکشنبه 16:00-17:00 در 102 علوم**چهارشنبه 13:00-14:00 در 106 علوم**چهارشنبه 14:00-15:00 در 106 علوم**یکشنبه 08:00-09:00 در 106 علوم**یکشنبه 09:00-10:00 در 106 علوم**سه شنبه 15:00-16:00 در 104 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 104 علوم**شنبه 17:00-18:00 در کلاس مجازی**شنبه 18:00-19:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 15:00-16:00 در آز ریاضی علوم**چهارشنبه 16:00-17:00 در آز ریاضی علوم**شنبه 15:00-16:00 در 203 علوم**شنبه 16:00-17:00 در 203 علوم**یکشنبه 15:00-16:00 در 204 علوم**یکشنبه 16:00-17:00 در 204 علوم**یکشنبه 08:00-09:00 در 106 علوم**یکشنبه 09:00-10:00 در 106 علوم**سه شنبه 15:00-16:00 در 104 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 104 علوم**یکشنبه 13:00-14:00 در 605 ابن سینا**یکشنبه 14:00-15:00 در 605 ابن سینا**سه شنبه 13:00-14:00 در 605 ابن سینا**سه شنبه 14:00-15:00 در 605 ابن سینا**یکشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**یکشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**سه شنبه 08:00-09:00 در 204 علوم**سه شنبه 09:00-10:00 در 204 علوم**چهارشنبه 15:00-16:00 در آز ریاضی علوم**چهارشنبه 16:00-17:00 در آز ریاضی علوم**یکشنبه 08:00-09:00 در 203 علوم**یکشنبه 09:00-10:00 در 203 علوم**سه شنبه 08:00-09:00 در 203 علوم**سه شنبه 09:00-10:00 در 203 علوم**دوشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**دوشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**چهارشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**چهارشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**چهارشنبه 12:00-13:00 در 314 فنی**چهارشنبه 13:00-14:00 در 314 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است