سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

شیمی عمومی

شماره درس :

130130017

ترم :

نیمسال اول 90

گروه :

4

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است