سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

تشریح و رده بندی گیاهی

شماره درس :

120131333

ترم :

نیمسال اول 86

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

مجید شریفی تهرانی-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است