سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

تشریح و رده بندی گیاهی

شماره درس :

120131333

ترم :

نیمسال اول 86

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

مجید شریفی تهرانی-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است