سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

زراعت گیاهان صنعتی

شماره درس :

120131357

ترم :

نیمسال اول 86

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمود رضا تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است