سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

رابطه آب و خاک و گیاه

شماره درس :

120131375

ترم :

نیمسال اول 86

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

احمد کریمی-->100 درصد علی تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است