چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

زراعت گیاهان صنعتی

شماره درس :

120131357

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمود رضا تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در 8**شنبه 09:00-10:00 در 8**شنبه 08:00-09:00 در 8**شنبه 09:00-10:00 در 8**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است