چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

کنترل و گواهی بذر

شماره درس :

120131365

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

علی عباسی سورکی-->50 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در آزمایشکاه زراعت**دوشنبه 09:00-10:00 در آزمایشکاه زراعت**پنج شنبه 17:00-18:00 در 3**دوشنبه 08:00-09:00 در آزمایشکاه زراعت**دوشنبه 09:00-10:00 در آزمایشکاه زراعت**پنج شنبه 17:00-18:00 در 3**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است