چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

دامپروری عمومی

شماره درس :

120230001

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

سه شنبه 13:00-14:00 در واحد دامپروری**سه شنبه 14:00-15:00 در واحد دامپروری**سه شنبه 15:00-16:00 در 12**سه شنبه 16:00-17:00 در 12**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است