چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

اصول و روش های آبیاری

شماره درس :

120730022

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

بهزاد قربانی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 08:00-09:00 در 8**یکشنبه 09:00-10:00 در 8**دوشنبه 08:00-09:00 در آزمایشگاه آبیاری**دوشنبه 09:00-10:00 در آزمایشگاه آبیاری**دوشنبه 10:00-11:00 در آزمایشگاه آبیاری**دوشنبه 11:00-12:00 در آزمایشگاه آبیاری**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است