چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

آشنایی با کامپیوتر

شماره درس :

120831148

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

رودابه راوش-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 13:00-14:00 در 5**چهارشنبه 14:00-15:00 در 5**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است