چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

ژنتیک

شماره درس :

120831150

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در 3**دوشنبه 13:00-14:00 در 8**دوشنبه 14:00-15:00 در 8**دوشنبه 15:00-16:00 در آزمایشگاه اصلاح نباتات**دوشنبه 16:00-17:00 در آزمایشگاه اصلاح نباتات**







کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است