چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی

شماره درس :

120831193

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

سعداله هوشمند کوچی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 9**شنبه 11:00-12:00 در 9**یکشنبه 08:00-09:00 در 9**یکشنبه 09:00-10:00 در 9**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است