شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

بیماری های تولید مثل اسب

شماره درس :

110271084

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

ناصر شمس اسفند آبادی-->100 درصد ابوالفضل شیرازی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است