نام درس :

کشیک درمانگاه(3)

شماره درس :

110271092

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

ناصر شمس اسفند آبادی-->100 درصد ابوالفضل شیرازی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 10:00-11:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 11:00-12:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**چهارشنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**چهارشنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 10:00-11:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 11:00-12:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**چهارشنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**چهارشنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است