جمعه ١٣ تیر ١٣٩٩


نام درس :

کشیک درمانگاهی (2)

شماره درس :

110271141

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

محمد رضا اصلانی-->100 درصد افشین جعفری دهکردی-->100 درصد غلامعلی کجوری-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 10:00-11:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 11:00-12:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 10:00-11:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 11:00-12:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 10:00-11:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 11:00-12:00 در سالن کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است