جمعه ١٣ تیر ١٣٩٩


نام درس :

آسیب شناسی پیشرفته

شماره درس :

110271143

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

ایرج کریمی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 10:00-11:00 در آزمایشگاه هیستوپاتولوژی**دوشنبه 11:00-12:00 در آزمایشگاه هیستوپاتولوژی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 10:00-11:00 در آزمایشگاه هیستوپاتولوژی**دوشنبه 11:00-12:00 در آزمایشگاه هیستوپاتولوژی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است