نام درس :

کشیک درمانگاهی (3)

شماره درس :

110271144

ترم :

نیمسال دوم 91

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

محمد رضا اصلانی-->100 درصد افشین جعفری دهکردی-->100 درصد غلامعلی کجوری-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 15:00-16:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 16:00-17:00 در سالن کلینیک**چهارشنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**چهارشنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 15:00-16:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 16:00-17:00 در سالن کلینیک**چهارشنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**چهارشنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**یکشنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 15:00-16:00 در سالن کلینیک**دوشنبه 16:00-17:00 در سالن کلینیک**چهارشنبه 13:00-14:00 در سالن کلینیک**چهارشنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است